Analiza potrzeb szkoleniowych

Analiza potrzeb szkoleniowych w firmie

Analiza potrzeb szkoleniowych to podstawa właściwego planowania rozwoju pracowników oraz samej firmy.
Znalezienie luk w kompetencjach pracowników, planowanie właściwej ścieżki kariery czy też sprawdzenie czy dany pracownik zajmuje właściwe miejsce w danej organizacji/firmie to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Bez określenia tych czynników nie mamy gwarancji czy wszystkie zamierzone cele zostaną dostatecznie dobrze zrealizowane.

W pierwszym kroku powinniśmy określić braki kompetencji pracowników. Do tego celu najczęściej używa się takich metod badawczych jak:

  • ocena 360 stopni
  • testy kompetencji,
  • development center, czyli ośrodek rozwoju,

Warto przed przeprowadzeniem testów i badań całej organizacji/firmy przeprowadzić zwykłe badanie ankietowe na zasadzie wywiadu. Pracownicy sami określają swoje miejsce w firmie oraz opisują swoje potrzeby szkoleniowe i karierę rozwoju.

Na tej podstawie łatwo można określić dalsze kroki działania.

Najlepszym sposobem przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych jest mix wymienionych technik. Połączenie np. development center z oceną 360 stopni, które zostało poprzedzone wywiadem wśród pracowników.

Firma HRL proponuje przeprowadzenie pełnych testów kompetencji, badanie i określenie potrzeb szkoleniowych.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, to zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem, który wyjaśni wszystkie szczegóły współpracy.

Related posts