Benchmarking

Co to jest Benchmarking?

Benchmarking to inaczej analiza porównawcza, czy też badania porównawcze polegające na porównaniu naszej firmy i wszystkich procesów w niej zachodzących do tych samych procesów w firmie konkurencyjnej, którą traktujemy w badaniu jako element wyjściowy – porównawczy.
Najlepiej, gdy taka firma porównawcza jest uważana za wzór do naśladowania w danej branży. Na podstawie bezpośredniego porównania w każdej z dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstw mamy szanse na znalezienie i wyeliminowanie wszystkich słabych punktów i co się z tym wiąże – poprawę efektywności i wyniku finansowego.

Firma HRL proponuje przeprowadzanie analizy porównawczej Państwa firmy do przodujących przedsiębiorstw w danej branży.
Oprócz typowych działań polegających na zebraniu informacji o konkurencji (informacje rynkowe) na życzenie klientów posiłkujemy się białym wywiadem gospodarczym.

Prowadzimy benchmarking:

– wewnętrzny – szukamy najlepszych działów, osób, filii w firmie; znajdujemy mocne i słabe strony oraz porównujemy do innych działów,
– zewnętrzny – szukamy najlepszych firm- konkurentów i porównujemy wszystkie ważne lelementy mające wpływ na efektywność i funkcjonowanie firmy,
– całościowy – badamy i porównujemy firmę zarówno do najmocniejszych części wewnętrzych firmy jak i do firm zewnętrznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej tworzymy raport, w którym sugerujemy zmiany i kolejne kroki działania.

Related posts