Co to jest Assessment Centre?

Co to jest Assessment Centre?

Assessment Centre jest to obecnie najefektywniejsza metoda diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych.
Tutaj przede wszystkim skuteczność oparta jest na ocenie umiejętności kandydatów w różnorodnych zadaniach. Oczywiście zadania są symulowane w sztucznych warunkach, daje to obserwacje zachowań kandydatów oraz analizę ich umiejętności i wyciągniecie trafnych wniosków dotyczących potencjału zawodowego.

Rekrutacja na stanowisko kierownicze i specjalistyczne Assessment Centre, pozwala uzyskać odpowiednie informacje o kandydatach.
Tutaj podkreślmy, że nawet najbardziej doświadczony rekruter, podczas wywiadu rekrutacyjnego, nie będzie w stanie uzyskać tak wszechstronnego obrazu kandydata, jak asesorzy AC. Jak się można domyślić, im wyższe stanowisko tym większe znaczenie ma właściwy dobór pracownika, gdyż jego przyszłe błędy będą generować wyższe koszty. Dlatego przy odpowiedniej rekrutacji na stanowisko wykonawcze, rzetelna diagnoza w postaci przedstawienia kompetencji i postaw z pracy zespołowej czy pracy zgodnej z procedurą to podstawa. A zadania manualne są tu koniecznie potrzebne, gdyż podczas rozmowy rekrutacyjnej sprawdzanie pracowników pod tym kontem jest niemożliwe.
Assessment Centre jest to idealny sposób na doskonałą ocenę realnych umiejętności. Tutaj ważna informacja – przy kosztach wdrożenia pracownika, wydatki na AC zwracają się już w pierwszych miesiącach pracy trafnie dobranych pracowników.

Assessment Centre – jak to wygląda w praktyce?

Przede wszystkim metoda ta wykorzystuje bogate doświadczenie zebrane podczas realizacji innych projektów tego typu. W projektach AC stosowane są bardzo zaawansowane i sprawdzone narzędzia diagnostyczne, które są ciągle rozwijane i dostosowane do potrzeb. Po zakończeniu sesji przedstawiany zostaje Raport Indywidualny i Zbiorczy pozwalający na podjęcie decyzji istotnie ważnych dla organizacji.

Jakie są korzyści z Assessment Centre?

Wsparcie decyzji rekrutacyjnych, wielostronne informacje o sposobie funkcjonowania umiejętności i postaw kandydatów w kontekście istotnych dla firmy kryteriów, optymalizacja kosztów związanych z rekrutacją pracowników, poprzez lepsze dostosowanie kandydatów do pracy oraz obniżenie poziomu rotacji w przedsiębiorstwie i kosztów błędów popełnianych przez źle dobranych pracowników.

Related posts