Czy warto zostać specjalistą kadr i płac

Czy warto zostać specjalistą kadr i płac. Ścieżka kariery.

Co wiąże się z zawodem prowadzenia kadr i płac i czy warto planować swoją karierę w tym kierunku?

Kto może zostać pracownikiem kadr i płac– niezbędne predyspozycje.
Pamiętaj, że praca w kadrach i płacach, to czynność bardzo odpowiedzialna a wszystkie źle wykonane działania niosą za sobą bardzo duże konsekwencje. Dlatego osoba, która planuje swoją karierę związać z tą branżą musi koniecznie być osobą odpowiedzialną i skrupulatną.
Niezbędne będzie umiejętność przyswajania sobie dużej ilości wiedzy prawnej oraz przynajmniej dobre zdolności do nauk ścisłych, mam na myśli matematykę, statystykę i pokrewne.

Praca w kadrach to praca na dokumentach w oparciu o ścisłe reguły. Płace, to praca wymagająca nie tylko umiejętności doskonałego i bezbłędnego liczenia, ale również wymagająca opanowania programów do obsługi płac.
Częste zmiany przepisów, aktualizacje bądź też wymiana oprogramowania wymaga ciągłego doskonalenia i przyswajania sobie nowej wiedzy. W tym zawodzie nigdy nie można stać w miejscu, zawsze czekają nas nowe wyzwania.

Wykształcenie i umiejętności.

W przypadku specjalisty kadr i płac liczą się po pierwsze umiejętności oraz wszystkie te cechy, o których napisałem w pierwszej części. Oczywiście pracodawca spojrzy przychylniejszym okiem na osobę z lepszym wykształceniem, jeśli kandydaci będą prezentować podobne umiejętności. Brak wykształcenia (wyższego lub przynajmniej matury) ma jeszcze jedną wadę – hamuje nasz dalszy awans.

Szanse w rozwoju osobistym

Jeśli posiadasz wyższe wykształcenie i planujesz karierę w kadrach i płacach, to możesz dokładanie zaplanować swój rozwój zawodowy. Najczęściej po doskonałym opanowaniu kadr i płac taka osoba zostaje kierownikiem a jeśli ma zamiar dalej się rozwijać, to poszerza swoją wiedzę o zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) i łączy te dwie funkcje. Obecnie w firmach stanowiska menadżerskie w działach personalnych najczęściej powierzane są osobom, które doskonale poruszają się zarówno w zagadnieniach HR jak i kadrach i płacach. Dyrektorzy personalni, to podstawa każdej dobrej firmy, więc mamy duże pole do popisu.

Jak wygląda przyszłość zawodu.

Po pierwsze przyszłość zawodu kadrowo-płacowego i HR to maksymalizowanie efektywności działań poprzez informatyzację i elektroniczny obieg dokumentów. Oprogramowania do zarządzania kadrami i placowymi działa już w chmurze, dostępne są świetne programy, które wyręczą nas praktycznie w każdej czynności a elektroniczna archiwizacja i zdalny dostęp do dokumentacji, które w przyszłości stanie się normą dla firm wchodzi szybko do kadr i płac.

Related posts