Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia – wady i zalety

Elastyczne formy zatrudnienia rozumiane są:

1. Jako ułatwienie stosunku pracy poprzez uelastycznienie czasu pracy lub miejsca pracy, jako zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy.

2. Jako formy zatrudnienia – tutaj rozróżnia się następujące przypadki:

– Umowa o pracę z terminem zakończenia, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w elastycznych godzinach czasu pracy, leasing pracowniczy, praca nakładcza, telepraca, praca na wezwanie, umowy cywilnoprawne, worksharing, zatrudnienie socjalne i zatrudnienie wspierane.

Co dają terminowe umowy o pracę?

– Pracodawcy dostają tutaj możliwość dostosowywania poziomu zatrudnienia do aktualnych bądź też przewidywanych potrzeb związanych z działalnością firmy.

– Potrafią zapewnić szereg uprawnień, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy – choroba, prawo do urlopu macierzyńskiego.

– Nie mają wpływu na wypłacanie pracownikom dodatkowych odpraw pieniężnych w przypadku zakończenia stosunku pracy z upływem terminu umowy o pracę.

Zatrudnienie na pół etatu:

– Tutaj obie strony umowy mogą określić dany wymiar etatu – maksymalnie pełen etat, dostosowując go do potrzeb pracodawcy i pracownika.

– Jest tutaj możliwość zatrudnienia osób, które nie mogłyby podjąć zatrudnienia na pełny etat bądź też, pracodawca nie potrzebuje pracowników na cały etat.

– Możliwość rotacji pracowników co ma wpływ na wyższe koszty prowadzenia rachunkowości personalnej i wyższych szkoleń oraz ograniczone perspektywy kariery zawodowej.

– Mamy tu możliwość dostosowania obowiązków pracowniczych do potrzeb związanych z kontynuowaniem nauki, sprawami rodzinnymi bądź też dodatkowymi zajęciami zawodowymi. A dostosowanie pracy do stanu zatrudnienia i aktualnych, często zmiennych potrzeb to kolejny plus zatrudnienia w nie pełnych godzinach pracy.

– Pracodawca tutaj nie ponosi praktycznie żadnych kosztów związanych z administrowaniem i sprawami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi. Jest to duża szansa dla pracowników tymczasowych, którzy chcą nabrać doświadczenia w renomowanych miejscach pracy, co w konsekwencji poprawia ich pozycję na rynku pracy.

Umowy cywilnoprawne dzielimy na:

– Umowa o zlecenie.
– Umowa o dzieło.
– Umowa agencyjna.

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą elastycznością i wprowadzaniem ciągłych zmian. Niedobór miejsc pracy oraz zwiększona konkurencja, wymaga stosowania nowych, uniwersalnych rozwiązań.

Niełatwo poradzić sobie z tego typu zadaniami, jednak istnieją pewne propozycje rozwiązania tego typu sytuacji. Do jeden z nich należą z pewnością elastyczne formy zatrudnienia, z którymi możemy spotkać się coraz częściej.

Rozumiane mogą być na co najmniej dwa sposoby; poprzez elastyczny czas lub miejsce pracy bądź tzw. zatrudnienie niepracownicze, czyli inne poza tradycyjną umową o pracę. Stosowane są przede wszystkim w celu zaspokojenia popyty na pracę oraz obniżeniu kosztów. Jest to także świetna alternatywa dla osób próbujących pogodzić obowiązki osobiste z zawodowymi, czyli np. dla młodych matek.
Z tego typu zatrudnienia korzysta coraz więcej osób, przynosi ono bowiem korzyści dla obu stron, choć nadal bardziej preferowane jest tradycyjne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, głownie z tego względu, że powiązane jest z zapewnieniem rożnego rodzaju świadczeń.
Korzystają z niego przeważnie osoby, które z jakichś względów nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, czyli na cały etat. Do elastycznych form zatrudnienia zaliczyć można z pewnością: okresowe umowy o pracę (umowa na czas okresowy, umowa zastępstwo, umowa sezonowa itp.), umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie), a także zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, leasing pracowniczy, telepraca, praca nakładcza, praca na wezwanie, roboty publiczne oraz wiele innych.

Zatrudnienie w elastycznych godzinach posiada wiele zalet, podstawową jest możliwość dopasowania czasu pracy do innych obowiązków, np. nauki. Ze strony pracodawcy, dużą korzyść stanowi brak potrzeby wypłacania odpraw lub innych świadczeń. Wadą może być ograniczona możliwość awansu, czy rozwoju, jednak zawsze dostajemy coś za coś, a w dzisiejszych czasach posiadanie pracy jest chyba najważniejsza i właśnie dlatego zatrudnienie elastyczne stanowi dobrą alternatywę.

Related posts