Outsourcing usług jako sposób na redukcję kosztów

Outsourcing usług jako sposób na redukcję kosztów

Jak się można domyślić, wydzielenie odpowiednich funkcji personalnych na zewnątrz, tak naprawdę pomaga firmom w redukcji kosztów i przydaje się szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Powinniśmy jednak pamiętać, że wybór Outsourcing nie może być jedynym powodem, dla którego wybierzemy takie rozwiązanie.

Obecnie zlecanie zewnętrznym firmom zadań, za które odpowiedzialne do tej pory były wewnętrzne działy czy też kadry, i wynajmowanie przy tym ekspertów do realizacji projektów w miejscu zatrudnianych na stałe pracowników ds. HR staje się coraz bardziej popularne. Mogą świadczyć o tym same statystyki. Jak ukazują badania, które zostały przeprowadzone przez firmę IDC na zlecenie ADP w Polsce z roku na rok aż o 10 procent rośnie rynek outsourcingu w obszarze kadrowo-płacowym. Z kolei w 2009 roku wartość rynku outsourcingu w tym zakresie oceniana była na 304 mln zł, natomiast z badania przeprowadzonego w 2010 roku, wśród firm liczących od 30 do 2 tys. pracowników wynika, że w naszym kraju największym zainteresowaniem cieszy się outsourcing ale w zakresie szkoleń i rozwoju oraz w zakresie BHP.

Bardzo popularny jest także outsourcing rekrutacyjny, osiąga on bowiem aż 19 proc. firm.

Natomiast usługa naliczania płac cieszy się powodzeniem u 10 proc. badanych – najrzadziej firmy kładą nacisk na outsourcing usługowy, tutaj jedynie 4 proc. przedsiębiorstw używa tej metody. Z kolei w roku 2012 badane firmy zostały zapytane o plany w zakresie outsourcingu funkcji HR. Wynik tutaj okazał się bardzo obiecujący, gdyż aż 40 proc. firm aktualnie posiada co najmniej jedną funkcję HR, która ma być ciągle rozszerzana o kolejne funkcje. Natomiast wśród firm jeszcze niekorzystających z outsourcingu to aż ponad 48 proc. planuje jego wprowadzenie.
Obecnie rynek outsourcingu cały czas się bardzo dynamicznie rozwija – najchętniej wybiera się tu rozwiązanie firmowe wraz z zagranicznym kapitałem, ale wśród rodzimych firm również widać coraz większe zainteresowanie.

Polscy pracodawcy także przekonują się do tego rodzaju usług, dlatego, bo zalet outsourcingu jest naprawdę wiele:
– Wiedza ekspercka i doświadczenie.
– Dostęp do najnowocześniejszej technologii, jakości i terminowości, odpowiedzialnej po stronie dostawcy.
– Redukcja kosztów, zbytecznych usług oraz dbałość o tak zwany efekt skali, który pozwala na optymalizację kosztów przy zachowaniu wysokiego poziomu realizowanych usług.

A więc na pytanie – To, ile zaoszczędzimy, korzystając z outsourcingu funkcji personalnych ? Odpowiadamy – jest to przede wszystkim kwestia indywidualna i zależy od specyfiki firmy oraz wybieranych usług i ich skali.

Kadry i płace – czy warto zlecać firmie zewnętrznej?

W wielu krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej standardem jest zlecanie obsługi księgowej, kadrowo-płacowej czy też HR firmom zewnętrznych.
Szefowie tych firm wychodzą z założenia, że wszystkie czynności, które bezpośrednio nie łączą się z właściwą działalnością firmy powinny być wyprowadzane z firmy, co pozwala na skupieniu się na właściwej działalności. Takie rozwiązanie oczywiście jest dobre, szczególnie dla firm, które mają rozbudowane kadry.
W firmach kadrowo-płacowych, które wykonują usługi na zasadzie outsourcingu najczęściej siedzą specjaliści o najwyższych kwalifikacjach. Osoby, które od lat pracując w branży doskonale poruszają się po wszystkich aspektach związanych z tą pracą.
Takie firmy dysponują specjalistycznym oprogramowaniem, wiedzą oraz skupiają się wyłącznie na doskonałym i precyzyjnym wykonaniu usługi.
W przeciwnym razie narażają siebie i klientów na duże szkody i ewentualne kary.

Dlaczego outsourcing stanie się standardem w niektórych branżach?

Ponieważ menadżerowie dostrzegają największy potencjał w specjalizacji. Firma spedycyjna skupia się na przewozach, firma informatyczna na obsłudze firmy dostarczając komputery i oprogramowanie a firma kadrowo-płacowa wyliczy wszystkie pensje i zapewni idealny obieg dokumentów. Taki podział zadań gwarantuje, że każda czynność niezbędna do wykonania w firmie trafia do osób, które specjalizują się w danej pracy i są najlepszymi fachowcami. Dodatkowo utrzymanie własnego działu kadr i płac, HR czy też działu IT, to koszty, które są wyższe od zlecania tych samych zadań na zasadach outsourcingu.
Dlaczego tak się dzieje? Właśnie z powodu specjalizacji. Firmy zewnętrze optymalizują swoje działania w danej branży i potrafią ograniczyć koszty przy większej ilości zadań. Jak policzyła nasza firma HRL średni zysk, dla przedsiębiorstw zlecających obsługę kadrowo-płacową czy też HR zaoszczędza około 32%, przy jednoczesnej poprawie jakości obsługi i dodaniu większej ilości funkcji np. elektroniczna archiwizacja czy też lepsze oprogramowanie.

Niższe koszty obsługi.

Skąd biorą się niższe koszty obsługi w firmach zewnętrznych niż we własnej firmie? Po pierwsze firmy zewnętrzne optymalizują swoje działania zarówno pod punktem efektywności jak i kosztów w danej dziedzinie.
Często firmy outsourcingowe mieszczą się w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do wykształconej kadry, która zgodzi się na niższe wynagrodzenie. Długoletnie doświadczenie kadry zarządzającej to również niebagatelna przewaga.
Osoby zarządzające firmami outsourcingowymi najczęściej „zjadły zęby” na tym zawodzie i doskonale poruszają się we wszystkich aspektach branży. Gwarantuje to nam doskonałą obsługę oraz dodatkowo dostęp do wiedzy i porad.
Z powyższych wpisów można wyciągnąć jeden wniosek – korzystanie z usług firm outsourcingowych to pożytek dla obu stron: zlecającej i realizującej usługę. Pod warunkiem, że wybierze się solidną i sprawdzoną firmę.

Outsourcing jest modą czy metodą?

Na pytanie czy, outsourcing jest modą czy metodą? Odpowiadamy bez wahania – jest to już metoda. Jest to świetny sposób na optymalizację pewnych procesów zachodzących w każdej firmie..

Oczywiście należy mieć na uwadze, że zlecenie funkcji personalnej na zewnątrz wcale nie eliminuje wszystkich kłopotów z zarządzaniem personelem. Bowiem, szefowie nadal muszą wykonywać swoje kierownicze obowiązki.
Jednak dobrze by w przedsiębiorstwie była osoba odpowiedzialna za kontakty z firmą outsourcingową. Nie musimy chyba nikomu tłumaczyć, że monitorowanie usług realizowanych przez outsourcera czy dostarczanie danych na temat zmieniających się uwarunkowań, przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących współpracy, to tak naprawdę podstawa. Bez działań tego typu bardzo trudno wyobrazić sobie sukces outsourcingu. Dlatego jest to konieczność, którą używają kadry kierownicze wielu przedsiębiorstw. Oczywiście outsourcing niczego nie załatwia, bo i tak będziemy musieli zajmować się sprawami personalnymi ale na pewno jest to rozwiązanie wspomagające daną firmę.
Jednak, wybierając odpowiedni outsourcing musimy mieć na uwadze szereg korzyści niemożliwych do osiągnięcia w inny sposób niż ułatwiający zarządzanie najcenniejszymi zasobami firmy. Dlatego obserwując rozwój tego biznesu trudno dziś nazywać go „modą”, gdyż wartość samych zysków szacuje się w milionach dolarów, więc samo to wskazuje na ,,metodę”, która jest po prostu popularna.

Powody dla których powinniśmy wybierać outsourcing:

– Możliwość pozwalająca optymalizować działanie przedsiębiorstwa i wkładać cały wysiłek w jego rozwój. Tak naprawdę mało kogo stać na szkolenie własnych służb finansowych czy też kadrowych tak, by sprawnie poruszały się w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów.

– Ogromne korzyści wynikających z korzystania z usług zewnętrznych w biznesie w pięciu podstawowych działach firm: payroll, sprzedaż, IT, personel i consulting.

– Wydzielanie odpowiednich działalności z struktury. Metoda ta jest bardzo dobrze znana i szeroko wykorzystywana w polskich firmach.

Na koniec warto powiedzieć, że zmiany gospodarcze – wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność restrukturyzacji ich działalności. Wiąże się z to z kolei z potrzebą stosowania nowoczesnych metod zarządzania, takich właśnie jak – outsourcing. Najogólniej rzecz ujmując outsourcing polega, na przekazywaniu wydzielonych funkcji przedsiębiorstwa firmom zewnętrznym, dlatego jest idealną metodą na wprowadzenie stałej równowagi firmy.

Related posts