Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak profesjonalnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie?

Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo szeroka dziedzina, która kryje w sobie wiele nurtów.

Jej praktycznym przejawem, stosowanym w wielu firmach oraz korporacjach, coraz częściej staje się zarządzanie kompetencjami. Jest do coraz chętniej stosowana strategia, która ma zbliżyć firmy do osiągnięcia upragnionego celu. Polega ono przede wszystkim na poznaniu oraz opisie kompetencji poszczególnych pracowników i późniejszym zaplanowaniu ich wykorzystywania w podnoszeniu efektywności i wydajności pracy.

Należy zapewnić transfer kompetencji pracowników i wykorzystać je w sposób, który przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Jest to działanie czysto instrumentalne, jakie nastawione jest na bezpośredni zysk. Stosuje się to przede wszystkim, aby osiągnąć lepszą pozycję i większą konkurencyjność. Każdy pracownik wnosi tym samym wiele do firmy, w której pracuje. Dzięki rozwijaniu swoich umiejętności jest w stanie jeszcze lepiej wesprzeć ją swoją wiedzą oraz kompetencjami.

Zarządzanie kompetencjami opiera się zatem na dwóch kluczowych punktach, do jakich z pewnością należy bazowanie na już istniejących zasobach, a także nabywanie nowych kompetencji przez udział w różnego rodzaju szkoleniach, czy warsztatach.

Samo posiadanie kompetencji i ich wykorzystywanie jest bowiem niewystarczające, należy je również stale poszerzać i rozwijać, aby nie zostać daleko w tyle. Każdego pracownika analizuje się więc pod kątem wykonywanych przez niego zadań, a także posiadanych umiejętności. Baza takich informacji jest niezwykle przydatna, w późniejszym procesie planowania.
Niesamowicie ważna staje się zatem potrzeba zwiększonej motywacji pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji i właśnie dlatego w tym celu wykorzystuje się często zewnętrzne agencję specjalizujące się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Samo zarządzanie kompetencjami ma zaś za zadanie nie tylko ułatwić osiągnięcie celu wytyczonego przez firmę, ale również osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności oraz wykorzystania silnych stron całej kadry.

Rozwój pracowników przekłada się także na ich zwiększone zaangażowanie i identyfikację z miejscem pracy, co przynosi dodatkowe korzyści.
Zarządzanie kompetencjami jest to proces, który opisuje kompetencje pracowników w przejrzysty sposób, zapewniając przy tym ich transfer i wykorzystanie ich rozwoju w aspekcie strategicznych celów przedsiębiorstwa. W odpowiedni sposób wprowadzone mechanizmy zarządzania kompetencjami powinny pomóc w określeniu umiejętności, których wymaga odpowiednie stanowisko, przy jednoczesnym zidentyfikowaniu kompetencji pracownika.

Odpowiednie zarządzanie kompetencjami reprezentuje najnowszy nurtów zarządzania zasobami ludzkimi.
Sam początek zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w samej literaturze wskazuje się na rok 1973, kiedy to został opublikowany artykuł – „Badać raczej kompetencje niż inteligencję”. Artykuł charakteryzował się prostotą, zwrócił tym samym uwagę, że żadne testy psychologiczne czy oceny i świadectwa szkolne nie pozwalają przewidzieć, czy dany człowiek odniesie sukces zawodowy. Dlatego innymi metodami zatrudnienia stały się identyfikowanie sposobów myślenia i zachowania osób, które odnoszą sukcesy w pracy.
W obecnym czasie, kompetencje w świetle obecnych definicji jest sposobem prowadzenia polityki personalnej w firmie, w której pojęcie kompetencji staje się głównym ogniwem. Tutaj łączą się działania z zakresu rekrutacji, selekcji czy też ścieżki kariery, ocen pracowników i szkoleń z systemów motywacyjnych.

Dlatego zarządzanie kompetencjami jest działalnością praktyczną, zorientowaną na osiągnięcie założonych przez firmę celów.

Jest to bowiem dyscyplina zarządzania, która ma za zadanie opisywanie wszelkich kompetencji w przejrzysty sposób przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji pracownika. Oczywiście zarówno dla własnych celów, jak i celów firmy. Zarządzanie tego typu jest istotne i oparte na wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa, wykracza jednak poza rozumienie wykształcenia i doskonalenia. Dzięki temu systemowi jest możliwość ciągłego uczenia się, organizacji, wykorzystywania i wprowadzania na rynek kompetencji danej jednostki pracującej.

Taki sposób prowadzenia polityki personalnej przynosi duże korzyści także zatrudnionym jednostkom – celami zarządzania kompetencjami jest bowiem rozwijanie zdolności ludzi do wykonywania danej pracy oraz zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników oraz ich pozycji na rynku pracy.

Adaptacja pracowników to ważny element wdrażania nowego pracownika do firmy i grup, która już w danej firmie pracuje.
Po etapie selekcji i wyborze pracownika następuje proces adaptacji do nowych warunków pracy. Pracownik, który prawidłowo wdrożony jest do pracy ma większą szansę na bezkonfliktowe i bezstresowe rozpoczęcie swoich zadań.

Po właściwym wdrożeniu pracownika do firmy istnieje większa szansa na szybkie osiągniecie właściwej wydajności a co za tym idzie przydatności dla samej firmy i współpracowników.

Proces adaptacji najczęściej zaczyna się od zapoznania pracownika z samą firmą, celami jaki ma osiągnąć, historią firmy. Oprowadzenie pracownika po firmie oraz zapoznanie z pracownikami, to etap adaptacji, który nie można pominąć.
W wielu firmach proces adaptacji rozpoczyna się od wyznaczenia opiekuna nowego pracownika, który będzie odpowiedzialny za zapoznanie i wdrożenie pracownika do organizacji/firmy. Opiekun odpowiada na wszystkie pytania i służy pomocą aż do czasu osiągnięcia pełnej efektywności w pracy.

Jednym z najważniejszych etapów adaptacji pracowników do nowej pracy jest zapoznanie ich z możliwościami rozwoju w pracy. Nakreślenie ścieżek kariery, szkoleń i kursów, które firma organizuje dla pracowników i opłaca.
Złe wprowadzenie pracowników do firmy może skutkować brakiem motywacji do pracy i rozwoju, złą efektywnością pracy oraz konfliktami z przełożonymi i współpracownikami. Przy większej ilości pracowników, którzy nie zostali odpowiednio wdrożeni do swojej pracy może nastąpić globalny negatywny wpływ na firmę i jej finanse.

Related posts