Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Badanie opinii pracowniczych

Badanie opinii pracowniczych to cenne narzędzie, które pozwala określić potrzeby pracowników, określić silne i słabe strony pracy w firmie, określenie oceny działań kierownictwa.

Dzięki badaniu i zebraniu opinii pracowników możemy zebrać propozycje na poprawę funkcjonowania całej firmy. Narzędzie służy sprawdzeniu, czy wprowadzane zmiany i obecnie funkcjonujące rozwiązania są dobrze oceniane przez pracowników.

Firma HRL we współpracy z firmą badawczą przeprowadza badania pracowników.

Kolejne kroki przeprowadzanego badania ankietowego:

  • określenie zakresu badania,
  • stworzenie ankiety badawczej i jej akceptacja w firmie,
  • rozpowszechnienie ankiety wśród pracowników,

Przed przeprowadzeniem badania informujemy pracowników o celu ankiety, zbieramy opinie i rady co do samego badania. Cały wywiad prowadzony jest przy współpracy z kierownictwem oraz pracownikami, tak żeby wyniki miały rzeczywiste odbicie w sytuacji firmy oraz samych pracowników. Wyniki muszą być miarodajne i pokazywać stan, który aktualnie funkcjonuje w danej organizacji.

Ważnym etapem badania jest budowanie zaufania do ankiety oraz pobudzenie wiary, że proponowane zmiany zostaną wprowadzone.

Dobrze przeprowadzone badanie wykorzysta wiedzę pracowników i pozwoli zaobserwować czynniki, które mają wpływ na firmę, a których kierownictwo często nie zauważa. Pracownicy, którzy utożsamiają się z firmą mają własne pomysły o spostrzeżenia, które w takim badaniu należy zebrać i później odpowiednio wykorzystać.