Czy warto archiwizować dokumenty w formie elektronicznej? Każda firma ma obowiązek przechowywać dokumenty przez pewien okres. Czas przechowywania zależy od samych dokumentów i ich ważności dla urzędów. Przedsiębiorstwa coraz częściej…