Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Czy outsourcing kadrowo-płacowy jest opłacalny?

Czy outsourcing kadrowo-płacowy to naprawdę oszczędność kosztów?

Obecnie to właśnie outsourcing coraz szerzej zdobywa rynek, przy tym ma więcej zalet niż wad. Jednak musimy zwrócić uwagę, że wciąż wiele firm z dużą rezerwą podchodzi do zlecania na zewnątrz poszczególnych funkcji, dlatego spróbujemy nieco bliżej przyjrzeć się outsourcingowi.

A więc zaczynając ocenę potencjalnych opłacalności wykorzystania outsourcingu kadrowo-płacowego, musimy brać pod uwagę różne parametry i aspekty tego przedsięwzięcia. Dlatego na sam początek powinniśmy zalecić dokonywanie szczegółowej analizy potencjalnych korzyści, które mamy zamiar osiągnąć, np.:

  • Oszczędności finansowe oraz poprawę jakości funkcjonowania działu personalnego.
  • Redukcję ryzyk na określonych płaszczyznach.

Możemy z góry założyć osiągnięcie tylko jednego z tych celów bądź też wszystkich jednocześnie. Uzależnione może być to od danej branży, w której działalność prowadzi określony podmiot, jak i od jego struktury wewnętrznej. Wpływ na osiągnięcie celów ma także sytuacja finansowa i planowanie na przyszłość strategii rozwoju, w tym „cięcia” wszystkich kosztów stałych, zmniejszających środki na ewentualne inwestycje.

Oczywiście potrzeba ograniczenia wszystkich kosztów funkcjonowania jest nadal najczęściej spotykanym powodem zainteresowania firm usługami outsourcingowymi, a finansowe korzyści z ich wdrożenia najłatwiej jest wyliczyć.

Dobrze mieć na uwadze zlecając na zewnątrz kadrowo-płacowe funkcje przedsiębiorstwa, analizę całkowitych kosztów wykonywanych we własnym zakresie.

Firmy bardzo często porównują koszt outsourcingu wyłącznie z kosztem zatrudnienia własnych specjalistów zajmujących się daną dziedziną. Tutaj koszty własne, poza kosztami wynagrodzeń składają się z kosztów ZUS, kosztów choroby, kosztów urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich czy wychowawczych, kosztów rekrutacji, szkoleń, materiałów merytorycznych, konsultacji i opinii prawnych. Dodatkowo w skład mogą wejść koszty związane z zakupem i eksploatacją systemu komputerowego czy też specjalistycznego oprogramowania, zakupu sprzętu IT, kosztu czynszu zajmowanej powierzchni biurowej i opłaty za media, kosztu telefonów, alokacji kosztów administracyjnych na dział kadr i płac i kosztu zarządzania działem kadr i płac.

Ważne! Badając opłacalność outsourcingu kadrowo-płacowego, należy szczególną uwagę zwrócić na to, by uniknąć złego wyboru dostawcy oferującego bardzo niską cenę za swoje usługi.