Doradztwo personalne

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne to dość szeroki termin, która zawiera w sobie wiele znaczeń. Nie polega jedynie na prowadzeniu szkoleń, czy przeprowadzaniu testów kompetencyjnych tzw. ośrodków karier, ale również odnosi się do sposobu zarządzania firmą i rekrutacji pracowników. Jego rozumienie potoczne za bardzo zawęża zakres działań, do których możemy go odnieść.Tak naprawdę doradztwo personalne jest rodzajem usługi świadczonej przez różnego rodzaju podmioty, na rzecz danego pracodawcy i dotyczy kwestii powiązanych z kadrami oraz personelem.

Doradztwo personalne ściśle wiąże się zatem z polityką personalną.

We współczesnych czasach doradztwo personalne to usługi, które są specjalistyczne i ściśle zaplanowane. Oparte są zawsze na sporych zasobach wiedzy i kwalifikacjach ekspertów. Owa wiedza zawiera się w wielu dziedzinach nauk, od psychologii, socjologii, aż po ekonomię.

Wybrane podmioty gospodarcze, doradzają zatem innym przedsiębiorstwom we wszystkich sprawach dotyczących pracowników.
W praktyce przekłada się to więc na zatrudnienia i zwalnianie pracowników, tworze nowych systemów motywacyjnych, przeprowadzaniu różnego rodzaju konkursów na stanowisko, czy wymaganych szkoleń. Praca doradców personalnych ma bezpośrednio przekładać się na zwiększenie efektywności firmie. To właśnie oni mają tworzyć nowe strategie i plany działania. Muszą wiedzieć, jak należy postępować, aby pracownicy chcieli i mogli pracować jeszcze wydajniej. Bardzo ważny jest także ich stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji.
Wykształcony pracownik to dużo większe wsparcie dla przedsiębiorstwa, przeprowadzanie szkoleń i kursów, jest zatem w interesie pracodawców.

Praca poszczególnych pracowników musi jednak być monitorowana, aby wiedzieć kto czyni postępy, a kto stanął dawno w miejscu i to także jest zadaniem doradców personalnych. Tak naprawdę to właśnie oni są odpowiedzialni za dobór pracowników i rekrutację. Ich praca powiązana jest ściśle z zarządzaniem zasobami ludzkimi i stanowi bardzo ważny czynnik całego mechanizmu, dzięki któremu funkcjonują przedsiębiorstwa.