Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Integracja w zarządzaniu pracownikami

Integracja w zarządzaniu

W integracji związanej z zarządzaniem, głównym celem jest tworzenie systemów administracyjnych i dążenie przedsiębiorstw do doskonalenia wszystkich procesów czy też obszarów. Główną potrzebą tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania jest dążenie organizacji do coraz pełniejszego realizowania potrzeb społecznych oraz coraz skuteczniejszego zarządzania przedsiębiorstwem.

agencja-pracy2Ogromny wpływ przy zarządzaniu jakością ma mieć nowy system zarządzania, który ma wejście w życie w niedługim czasie. Został on zbudowany w taki sposób, aby zapewnić kompatybilność i umożliwić integrację z innymi systemami. Na chwilę obecną funkcjonują trzy normy o dużym stopniu integracji, są to:

– Jakościowe normy – ISO 9001:2000.

– Środowiskowe normy – ISO14000.

– Bezpieczeństwa i higieny pracy- ISO-18000.

Na tym poziomie integracja systemów jest logiczna i uzasadniona, posiada ona wspólną filozofię opartą na koncepcji ciągłego doskonalenia w powiązaniu z podejściem prewencyjnym oraz procesowym. Z kolei odpowiednio zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem może obejmować podsystemy zarządzania obejmujące z kolei zarządzanie technologią i kadrami.

ZSJ i SZŚ

Wprowadzenie systemu ZSJ odbywa się głównie w wyniku wymagań klientów – odbiorców wyrobów czy też usług, zaś SZŚ wprowadzane jest przede wszystkim w związku z wymaganiami społeczeństw lokalnych.

Sposoby na integracje są możliwe na trzy sposoby:

  1. Tworzenie praktycznie od samego początku systemu zintegrowanego.
  2. Rozbudowa oraz inwestowanie w jeden system np.: systemu zarządzania jakością oraz integracją związaną z poprzednimi klientami.
  3. Tworzenie czy też odbudowanie oddzielnych systemów zarządzania a w przyszłości ich odpowiednia integracja. Jest to idealna metoda stosowana wówczas, gdy jednostka organizacyjna pragnie ze względu na skomplikowany proces bądź też zmiany organizacyjne, świadomie oddzielić systemy zarządzania w trakcie procesu wdrażania. Tutaj dana integracja następuje stopniowo dopiero po kilku latach funkcjonowania systemów. Metoda ta, daje przede wszystkim możliwość stosunkowo łatwego sterowania niezależnymi systemami po to, aby mogły się one docierać.

Przy podjęciu decyzji o wyborze postępowania, rozważyć należy:

· Podobieństwa i różnice w systemach, pożądany poziom integracji czy też czynniki sprzyjające i niesprzyjające integracji oraz korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania.