Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy z HRL

Najpopularniejszy trend na rynku to leasing pracowniczy, obejmujący wszystkie szczeble pracownicze.

• zmniejszają Państwo do zera koszty obsługi pracownika, my płacimy wynagrodzenie i rozliczamy podatki oraz odpowiadamy za rekrutację nowych pracowników,
• błyskawiczna i łatwa wymiana pracowników, którzy się nie sprawdzają na swoim stanowisku,
• efektywny sposób zatrudniania bez ponoszenia ryzyka zatrudniania pracowników,
• błyskawiczne pozyskanie pracownika,

Co oferujemy w ramach usługi:

łatwy dostęp do tysięcy kandydatów – proste i czytelne zasady współpracy – dopasowanie się do Państwa firmy i działalności – profesjonalną i szybką obsługę

Za swoje usługi pobieramy prowizję, która jest uzależniona od ilości pracowników, czasu ich zatrudnienia oraz od charakteru pracy. Dlatego każda tego typu usługa wymaga indywidualnej wyceny.

Leasing pracowniczy

Coraz więcej pracodawców decyduje się na korzystanie z usług leasingu pracowniczego. Wypożyczanie pracowników na dany okres czasu posiada bowiem liczne zalety i staje się popularne na całym świecie.

Do Polski taka forma zatrudnienia, przyszła całkiem niedawno, jednak już większe firmy, korzystają z tego sposobu pozyskiwania pracowników. Każda firma, która chce skorzystać z leasingu pracowniczego, powinna zgłosić się do agencji pracy tymczasowej i podpisać z nią określoną umowę. Wypożyczenie pracowników podchodzi bowiem pod ustawę o zatrudnieniu czasowym i tak jest rozpatrywane. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, wynikające z wielu względów.

Po pierwsze, kiedy chcesz ograniczyć liczbę pracowników, a po drugie gdy pragniesz zminimalizować koszta.

Nie ponosisz także żadnych kosztów związanych ze zwalnianiem pracowników, gdyż zatrudniany są oni tylko na przejściowy okres, np. sezonowo, kiedy zwiększają się nakłady pracy (często dzieje się tak między innymi w okresie świątecznym).
Leasing pracowniczy jest także elastyczny i nie wymaga żadnych deklaracji, tak jak odbywa się to w przypadku pracy na stałe. Jednak maksymalny czas zatrudnienia jest ograniczony i wynosi do 36 ciągłych miesięcy, ale tylko w konkretnych warunkach. Najczęściej jest to po prostu zastępowanie pracownika etatowego, który z jakich względów znajduje się na urlopie np. wychowawczym.

Większość pracodawców posiada pozytywny stosunek do tej formy zatrudnienia i bardzo chętnie z niej korzysta.
Przynosi ona przecież korzyści dla obu stron, z szczególnym wskazaniem na korzyści pracodawców. Rekrutacją, a także selekcją owych wypożyczonych pracowników, zajmują się agencję tymczasowe, dlatego nie musimy poświęcać na to własnego czasu, ani zaangażowania, co jest bardzo pozytywnym aspektem. Leasing pracowniczy jest bardzo rozwojowy i z pewnością będzie stale zyskiwał na jeszcze większej popularności, a kto wie, czy w przyszłości większość procentową pracowników firm, nie będą stanowili właśnie wypożyczeni pracownicy.

Firmy zatrudniające pracowników chcą pozbyć się odpowiedzialności przed urzędami za pracowników, zaoszczędzić na kosztach administracyjnych często decydują się na wynajmowanie pracowników z agencji pracy.
Dlatego leasing pracowniczy to idealna forma zatrudniania dla firm, które mają nagłe zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych (np. w handlu) lub chcą pozbyć się kłopotów z związkami zawodowymi, kosztów administracyjnych czy też trudności ze zwalnianiem pracowników. Wszystkie obowiązki w takim przypadku spadają na agencję pracy.

Co to jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy to inaczej wynajęcie pracownika od firmy zewnętrznej (agencji pracy tymczasowej) na określonych warunkach.

Jakie są koszty leasingu pracowniczego?

Rozliczenie za pracownika najczęściej ustalana jest za stawkę godzinową. Pracownik wykwalifikowany kosztuje dużo mniej, niż zatrudnianie wykwalifikowanej i wykształconej kadry specjalistów. CO ważne: wszystkie obowiązki za rozliczenie z pracownikami, łącznie z podatkami i prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej spada na firmę wynajmującą pracowników.

Kto korzysta z leasingu pracowniczego?

Najczęściej z wynajętych pracowników korzystają firmy, które potrzebują na krótki czas zwiększenia mocy przerobowych. Np. firmy handlujące przed świętami potrzebują dużą ilość pracowników do obsługi zwiększonego ruchu kupujących. Firmy sprzątające, budowlane itp. Zdarza się jednak, że z tej formy zatrudnienia korzystają również duże korporacje. Cel jaki im przyświeca to najczęściej pozbycie się problemu ze zwalnianiem pracowników, czasami trudne negocjacje ze związkami zawodowymi. Częsta rotacja pracowników.

Cała gama korzyści z wynajęcia pracowników.

Firma, która zatrudnia pracowników na zasadzie wynajmu z agencji pracy zyskuje wiele korzyści. Przerzuca pełną odpowiedzialność na agencje w zakresie:
– rekrutacji i weryfikowania kwalifikacji pracowników,
– prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej,
– rozliczania podatków i składek do ZUS,
– zapłaty wynagrodzenia prawników,

Dodatkowymi korzyściami przy tej formie zatrudnienia jest to, że pracodawca może dowolnie zwalniać i zatrudniać nowych pracowników bez podania przyczyny. Ułatwia to wymianę np. niekompetentnych pracowników lub w przypadku, gdy już nie ma potrzeby zatrudniania i moce przerobowe są wykorzystane.

Leasing pracowniczy ma też swoje ciemne strony. Często firma zatrudniająca pracowników jest skazana na kadrę, która jest podesłana z agencji bez możliwości wyboru, ale za to z możliwością wymiany. Pracownik wynajęty z agencji rzadko identyfikuje się z firmą i chce tylko zarobić w krótkim okresie i przejść dalej.

Leasing pracowniczy to stosunkowo nowa alternatywa dla zatrudnienia etatowego na umowę o pracę. Korzystanie z wypożyczonych pracowników posiada bowiem wiele licznych zalet, które pozwalają między innymi minimalizować koszty pracy.
Ten rodzaj zatrudnienia charakteryzuje wysoka elastyczność, dzięki której pracodawca może dostosować odpowiednie wymogi do potrzeb swojej firmy. Nie wiążę się również w żaden sposób z kosztami zwalniania pracowników, gdyż okres wypowiedzenia czy odprawa to terminy w tym przypadku obce. Jest to bardzo skuteczny sposób zatrudnienia, który redukuje niedobór pracowników sezonowych. Korzysta także z niego wiele firm, których pracownicy nie posiadają określonych uprawnień do wykonywania danych obowiązków.

Leasing pracowniczy jest idealnym rozwiązaniem, gdy część pracowników etatowych przebywa na dłuższych urlopach, np. zdrowotnych lub macierzyńskich. Wykorzystuje go również, kiedy firma zatrudnia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach na krótki okres czasu. Jak zatem widać, stosować go można w przynajmniej kilku przypadkach i to z dużą korzyścią nie tylko dla małych firm, ale i wielkich przedsiębiorstw, zawsze wiąże się także z poszukiwaniem oszczędności.

W jaki sposób można skorzystać z leasingu pracowniczego?

Leasing pracowniczy wiąże się z ustawą o zatrudnieniu tymczasowym, dlatego aby z niego skorzystać, wystarczy zgłosić się do agencji pracy czasowej, a także podpisać z nią umowę. Agencja pobiera oczywiście odpowiednie wynagrodzenie, które przeważnie obliczanie jest na podstawie stawki procentowej wynagrodzenia wypożyczanego pracownika. Istnieją również określone ograniczenia, które odnoszą się do maksymalnego czasu zatrudnienia.

Pracownik leasingowy, może zostać zatrudniony na czas 12 miesięcy w okresie do 36 kolejnych miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach zatrudnienie to może wynosić 36 miesięcy i wiąże się zazwyczaj z zastępowaniem innego etatowego pracownika, pozostającego w tym czasie na zwolnieniu.