Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Outsourcing – co to jest i jak go wdrożyć

Co to jest i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstw?

Nazwa outsourcing pochodzi ze zlepków angielskich wyrazów outside + resource + using. W ogólnym znaczeniu outsourcing oznacza przekazanie niektórych funkcji działalności przedsiębiorstwa do realizacji zewnętrznym firmom.

Głównym celem outsourcingu są: redukcja kosztów oraz przez wydzielenie uciążliwych dla firmy funkcji i przekazanie ich na zewnątrz skupienie się na właściwej działalności.

Inne powodu korzystania z outsourcingu to na przykład: zwolnienie zasobów firmy, zdobycie dostępu do zasobów, które firma sama nie może sobie zapewnić, poprawę jakości usług, podział ryzyka itp.

Branże najczęściej objęte usługami outsourcingu to:

outsourcing IT:

 •        konserwacje i naprawy sprzętu,
 •        rozwój aplikacji,
 •        przetwarzanie danych,

outsourcing usług pomocniczych:

 •        druk i reprografia,
 •        obsługa poczty,
 •        konsulting, szkolenia,
 •        obsługa w terenie,
 •        wsparcie klientów, zakupy,
 •        przetwarzanie transakcji,
 •        rachunkowość, realokacja zasobów ludzkich,
 •        rekrutacja, funkcje płacowo-kadrowe,
 •        usługi gastronomiczne,
 •        obsługa nieruchomości,
 •        ochrona fizyczna,
 •      reklama, marketing bezpośredni, telemarketing

 outsourcing z zakresu logistyki:

 •        kontrola spedycji,
 •        pośrednictwo spedycyjne,
 •        leasing,
 •        zarządzanie i prowadzanie bazy pojazdów.

Jak wygląda proces wyboru outsourcingu w firmach.

Kolejne kroku wyboru i wdrożenia usługi outsourcingu w przedsiębiorstwach:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie outsourcingu
 • wyszukanie firm zajmujących się usługami, które chcemy przekazać na zewnątrz,
 • rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami,
 • rozmowy z właściwym personelem, innymi pracownikami oraz osobami spoza firmy,
 • zaplanowanie całego procesu we własnej firmie: rozmowy z pracownikami, planowanie procesu przekazania usług, oszacowanie kosztów i zysków
 • wybór dostawców, zebranie ofert
 • rozmowy i negocjacje z dostawcami,
 • wprowadzenie usługi do firmy

Czy outsourcing zawsze się opłaca?

W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku wybrania złego dostawcy usług outsourcingowych istnieje ryzyko pewnych problemów. Najczęściej są to:

 • nieuzyskanie spodziewanych obniżek kosztów,
 • ogólne pogorszenie jakości realizacji funkcji dotychczas wykonywanej samodzielnie,
 • niepowodzenia w wypracowaniu relacji prawdziwej współpracy z dostawcą usług,
 • spory między klientem a dostawcą usługi, zwłaszcza dotyczące jakości usługi i wysokości wynagrodzenia,
 • niewykorzystanie szans z uzyskania większej operacyjnej elastyczności przy zaspokojeniu potrzeb klientów.
 • wystąpienie możliwości uzależnienia się od dostawcy,
 • niemożność zachowania wysokiej jakości przy dużym udziale obcych komponentów,
 • zatarcie obrazu firmy wśród klientów,
 • możliwość poniesienia strat wynikających z niesolidności kooperantów,
 • ujemne stosunki społeczne związane z redukcją personelu,
 • ryzyko wzrostu kosztów.

Inne błędy popełniane po wprowadzeniu usługi outsourcingu to najczęściej:

 •    niewłaściwy dobór kryteriów wyboru dostawcy, kierowanie się wyłącznie kryterium cenowym,
 •    słabe relacje nabywca-dostawca podczas życia projektu,
 •    nie stosowanie charakterystyki świadczonych usług
 •    nadmierna koncentracja na technologii i finansach, pomijanie aspektu personalnego,
 •    zbyt pośpiesznie przygotowywany kontrakt.