Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl Zadzwoń +48 530302022

Outsourcing pracowniczy

Proponujemy Państwu pełną obsługę w zakresie zarządzania pracownikami – outsourcing pracowniczy.

W ramach outsourcingu pracowniczego możemy przejąć całkowicie za Państwa ciężar zadań z zakresu:

•    rekrutacja i selekcję pracowników – stałe kontrola ciągłości pracy,
•    pełną obsługę kadrowo – płacową – całkowite przejęcie odpowiedzialności za kadry i płace,
•    profesjonalne zarządzanie personelem – szkolenia, coaching, kontrola,
Dzięki współpracy z nami zyskują Państwo między innymi: obniżenie kosztów funkcjonowania,  przeniesienie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, PFRON na naszą firmę, kontrola nad personelem , wyszkoleniem.

Rekrutacja i selekcja to:

– stałe zapewnienie najlepszej kadry,
Każda rekrutacja składa się z następujących elementów:
•    określenie potrzeb rekrutacyjnych, określenie profilu idealnego kandydata,
•    przeprowadzenie kampanii rekrutacyjnej za pośrednictwem prasy i największych portali internetowych i ogłoszeniowych,
•    weryfikacja nadesłanych CV pod kątem wymagań, sprawdzenie referencji oraz
•    przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych – 1 telefoniczna wstępna, kolejne rozmowy w biurze,
•    rozmowy prowadzą najwyższej klasy specjaliści: psychologowie, praktycy HR, eksperci branż,
•    niezbędne testy kompetencyjne i psychologiczne,
•    wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów do rozmowy w Państwa firmie,

Obsługa kadrowo-płacowa:

•    naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania,
•    obsługa i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)
•    przygotowanie i przekazywanie do ZUS wszystkich niezbędnych deklaracji, rejestracja w ZUS pracowników
•    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
•    przygotowanie i wysyłanie deklaracji PFRON, Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,
•    przygotowanie deklaracji rocznych PIT ,
•    wszystkie czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń,
•    prowadzenie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
•    prowadzenie i archiwizacja wszystkich niezbędnych dokumentów kadrowo-płacowych,
•    przygotowanie dla pracowników rocznych informacji o rocznych rozliczeń podatku,
•    wszystkie inne czynności kadrowo-płacowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy,

Szkolenia HR:

•    System ocen pracowniczych
•    ocena efektywności szkoleń
•    ocena i wartościowanie stanowisk pracowniczych
•    ocena metodą 360 stopni
•    zarządzanie kompetencjami

Outsourcing pracowniczy pozwoli Państwu obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, przerzucić odpowiedzialność na firmę zewnętrzną oraz skupić się na bieżącym zarządzaniu firmą.

Outsourcing pracowniczy

Powierz nam realizację zadań związanych z obsługą swojego personelu pracowniczego. W ramach outsourcingu przeprowadzimy rekrutację, zapewnimy szkolenia pracownicze oraz zapewnimy pełną obsługę kadrowo-płacową.