Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Outsourcing usług w Polsce – raport z badania firm

Stan aktualny i prognozy na przyszłość.

Wspólnie z serwisem kursy.pl przeprowadziliśmy badania ponad 600 polskich przedsiębiorstw z różnych branż, rozlokowanych po całej Polsce oraz zatrudniających więcej niż 10 pracowników. Pozytywnie odpowiedziało ponad 350 respondentów i na tej podstawie powstał raport opisujący aktualny stan rynku outsourcingu, świadomość i wiedza na ten temat oraz ocena przyszłości.

 

Outsourcing IT w Polsce.

Przetwarzanie danych oraz konserwacja i serwisowanie sprzętu w połączeniu z usługami programistycznymi to główne kierunki outsourcingu IT. Krajowe firmy, które nie zdecydowały się na prowadzenie własnego działu IT dość często korzystają z usług firm zewnętrznych. Aktualizacje programów, usługi deweloperskie, backup danych, zakupy i serwis sprzętu stały się nie tylko normą ale również koniecznością do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Operacje pomocnicze, czyli drobne usługi.

Podobnie jak w przypadku IT polskie przedsiębiorstwa masowo zlecają na zewnątrz usługi typu: sprzątanie biur i magazynów, ochrona mienia, rachunkowość, naliczanie kadr i płac, czy też szkolenia dla kadry pracowniczej. Jak grzyby po deszczu powstają firmy, które specjalizują się w tych usługach. Niskie ceny oraz wysoka jakość usług powoduje, że rynek outsourcingu usług pomocniczych notuje wzrost rok po roku. Bardzo popularne staje się prowadzenie szkoleń online. Więcej na ten temat na stronie https://kursy.pl/poradnik/jak-stworzyc-kurs-online

Logistyka, czyli zarządzanie przewozami i pojazdami.

Outsourcing z zakresu logistyki to również leasing pojazdów oraz maszyn. Możliwość bezpośredniego wliczania w koszty rat leasingowych oraz powszechny i łatwy dostęp do oferty powoduje, że większość firm chętnie korzysta z tego typu usług. Z raportu wynika również, że spedycja towarów oraz zarządzanie taborem to branże, które będą się rozwijały przez kolejne lata.

Czym kierują się firmy przy wyborze outsourcingu?

W dobie szukania oszczędności outsourcing staje się doskonałym narzędziem do ich redukcji oraz kontroli. Przedsiębiorcy decydując się na zlecenie część usług do firm zewnętrznych po pierwsze liczą na duże oszczędności oraz na zwolnienie własnych zasobów z dotychczasowych obowiązków. Ważnym czynnikiem jest również zrzeczenie się odpowiedzialności i przeniesienie jej na firmę outsourcingową. Tak staje się np. w przypadku rozliczeń płac i kadr czy rachunkowości.

Na jakie problemy wskazują firmy, które zleciły usługi na zewnątrz firmy.

Najczęściej wskazywanym problemem są potencjalne spory między dostawcą usługi outsourcingowej i samą firmę, szczególnie dotyczą one jakości usługi, finansów. Dla części przedsiębiorstw zagrożeniem staje się możliwość uzależniania od dostawców.

 

Przekazywanie usług na zewnątrz i błędy z tym związane.

Częstym błędem przy rozpoczęciu współpracy na zasadach outsourcingu staje się np. kierowanie się wyłącznie niską ceną usługi, bez sprawdzenia referencji i jakości prowadzonych do tej pory usług. Niektóre firmy zwracają również uwagę na słabe relacje i utrudniony kontakt z firmą outsourcingową już po podpisaniu umowy.

 

Czy firmy są zadowolone z wyboru outsourcingu?

Większość przedsiębiorców zdecydowanie jest zadowolonych ze współpracy z firmami oferującymi usługi outsourcingowe. Firmy, które z powodzeniem wdrożyły usługi umiejętnie korzystają ze wszystkich jego zalet. 74% firm potwierdziło, że outsourcing usług poprawił sytuację w przedsiębiorstwie.