Witaj w HRL

Outsourcing usług

Oferujemy Państwu usługi z zakresu:

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing księgowości

Outsourcing kadrowo-płacowy

Doradztwo personalne

Coaching personalny

Leasing pracowniczy

Rekrutacja pracowników

SZKOLENIA

 

kontakt i darmowa wycena usług: info@hrl.pl

 

Nazwa outsourcing pochodzi ze zlepków angielskich wyrazów outside + resource + using. W ogólnym znaczeniu outsourcing oznacza przekazanie niektórych funkcji działalności przedsiębiorstwa do realizacji zewnętrznym firmom.

Głównym celem outsourcingu są: redukcja kosztów oraz przez wydzielenie uciążliwych dla firmy funkcji i przekazanie ich na zewnątrz skupienie się na właściwej działalności.

Inne powodu korzystania z outsourcingu to na przykład: zwolnienie zasobów firmy, zdobycie dostępu do zasobów, które firma sama nie może sobie zapewnić, poprawę jakości usług, podział ryzyka itp.

Branże najczęściej objęte usługami outsourcingu to:

outsourcing IT:

• konserwacje i naprawy sprzętu,
• rozwój aplikacji,
• przetwarzanie danych,

outsourcing usług pomocniczych:

• druk i reprografia,
• obsługa poczty,
• konsulting, szkolenia,
• obsługa w terenie,
• wsparcie klientów, zakupy,
• przetwarzanie transakcji,
• rachunkowość, realokacja zasobów ludzkich,
• rekrutacja, funkcje płacowo-kadrowe,
• usługi gastronomiczne,
• obsługa nieruchomości,
• ochrona fizyczna,
• reklama, marketing bezpośredni, telemarketing

outsourcing z zakresu logistyki:

• kontrola spedycji,
• pośrednictwo spedycyjne,
• leasing,
• zarządzanie i prowadzanie bazy pojazdów.

Jak wygląda proces wyboru outsourcingu?

Kolejne kroku wyboru i wdrożenia usługi outsourcingu w przedsiębiorstwach:

• określenie potrzeb firmy w zakresie outsourcingu
• wyszukanie firm zajmujących się usługami, które chcemy przekazać na zewnątrz,
• rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami,
• rozmowy z właściwym personelem, innymi pracownikami oraz osobami spoza firmy,
• zaplanowanie całego procesu we własnej firmie: rozmowy z pracownikami, planowanie procesu przekazania usług, oszacowanie kosztów i zysków
• wybór dostawców, zebranie ofert
• rozmowy i negocjacje z dostawcami,
• wprowadzenie usługi do firmy

Czy outsourcing zawsze się opłaca?

W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku wybrania złego dostawcy usług outsourcingowych istnieje ryzyko pewnych problemów.

Najczęściej są to:

• nieuzyskanie spodziewanych obniżek kosztów,
• ogólne pogorszenie jakości realizacji funkcji dotychczas wykonywanej samodzielnie,
• niepowodzenia w wypracowaniu relacji prawdziwej współpracy z dostawcą usług,
• spory między klientem a dostawcą usługi, zwłaszcza dotyczące jakości usługi i wysokości wynagrodzenia,
• niewykorzystanie szans z uzyskania większej operacyjnej elastyczności przy zaspokojeniu potrzeb klientów.
• wystąpienie możliwości uzależnienia się od dostawcy,
• niemożność zachowania wysokiej jakości przy dużym udziale obcych komponentów,
• zatarcie obrazu firmy wśród klientów,
• możliwość poniesienia strat wynikających z niesolidności kooperantów,
• ujemne stosunki społeczne związane z redukcją personelu,
• ryzyko wzrostu kosztów.

Inne błędy popełniane po wprowadzeniu usługi outsourcingu to najczęściej:

• niewłaściwy dobór kryteriów wyboru dostawcy, kierowanie się wyłącznie kryterium cenowym,
• słabe relacje nabywca-dostawca podczas życia projektu,
• nie stosowanie charakterystyki świadczonych usług
• nadmierna koncentracja na technologii i finansach, pomijanie aspektu personalnego,
• zbyt pośpiesznie przygotowywany kontrakt.