Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Polacy wyjeżdżają za pracą do innych krajów

Granice zostały otwarte i działa niewidzialna ręka rynku. Młodzi ludzie skrzętnie z tego korzystają i planują swoje życie coraz częściej poza Polską.

Świadomość i zrozumienie obecnej sytuacji kraju doprowadziła do tego, że tylko sentyment, lub dobra sytuacja materialna może skłonić kogoś młodego do pozostania w kraju. Niestety, ale większość planuje ścieżkę kariery na zasadzie: zdobędę wykształcenie w Polsce, ale pracę i doświadczenie zawodowe zdobędę zagranicą.

Pobudki są oczywiste – finanse.

W kraju nie dość, że brakuje miejsc pracy to jeszcze pensje się kilkukrotnie mniejsze od tych w krajach zachodnich. Niedawno rozmawiałem z dziewczyną, która zdaje na medycynę. Powiedziała, że studia zrobi w Polsce, bo są za darmo i rzeczywiście czegoś uczą a zaraz po ukończeniu pracy wyjeżdża do Kanady, gdzie ma zamiar pracować i żyć.

Najbardziej traci na tym polskie społeczeństwo i polskie państwo. Koszt wykształcenie jednego studenta oscyluje wokół miliona zł. Na darmowych, najlepszych uczelniach student ma dostęp do bibliotek, sal wykładowych, profesorów i często otrzymuje stypendium naukowe lub socjalne. Za to wszystko płaci państwo polskie. Po skończeniu uczelni taki student powinien pozostać w kraju, płacić podatki, ubezpieczenia społeczne. Pracować na dobro kraju i odwdzięczyć się za zdobyte wykształcenie. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Każdy myśli tylko o sobie i nie będzie ponosił kosztów nieudolnego państwa, które nie może zapewnić dobrego standardu życia. Młodzi ludzie mający dostęp do Internetu, nowinek technicznych, znający języki oraz podróżujący po świecie widzą doskonale niedociągnięcia państwa polskiego i pełną premedytacją wybierają wyjazd.

Na szczęście istnieje duża grupa młodzieży, która pragnie wiązać swoje życie z Polską.

Młodzi marzą o karierze pilotów, wojskowych, lekarzy, nauczycieli. Czasami powodem pozostania jest sytuacja rodzinna lub majątkowa. Prognoza na przyszłość nie jest jednak optymistyczna. Szansą na uzupełnienie braków na rynku pracy może być sprowadzanie ze wschodu kadr, które chcą u nas pracować. Szansa asymilacji i zaangażowania takich ludzi jest duża. Należy jednak wypracować długofalowe metody przeciwdziałania wyjazdom i emigracji zarobkowej. W dłuższym okresie wyjazdy młodych ludzi grożą wyludnieniem kraju oraz znaczącymi konsekwencjami dla całej gospodarki kraju.