Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Sprawdzone techniki i metody rekrutacyjne.

Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że praktycznie każda firma czy też instytucja stosuje własne metody rekrutacji, dlatego do spotkania z pracodawcą w sprawie praktyk, stażu czy też pracy powinniśmy się dobrze przygotować.

Przede wszystkim powinniśmy zebrać odpowiednie informacje dotyczące naszej osoby, potem powinniśmy zająć się analizą własnych zdolności i umiejętności, mocnych i słabych stron, sukcesów, porażek oraz przygotować się psychicznie do pracy w nowym przedsiębiorstwie.

Przyszły pracownik zawsze oceniany jest pod kątem posiadanej wiedzy, umiejętności czy też jej zastosowania i niezbędnych cech osobowych, które umożliwią osiągnięcie celów stawianych przez pracodawcę. Każdy pracodawca planuje odpowiednie metody selekcji, by sprawdzić, czy dany kandydat posiada kompetencje potrzebne do pracy na projektowanym stanowisku.

Etapy rekrutacji.

Tutaj warto podkreślić, że metody i etapy rekrutacji zależą od specyfiki danego stanowiska pracy a do najczęściej stosowanych etapów rekrutacji zaliczyć można:

Wstępna rekrutacja, jest to pierwszy etap odbywający się bez bezpośredniego udziału kandydatów. Jest to etap, gdzie następuje zebranie aplikacji, życiorysów zawodowych (CV), listów motywacyjnych i innych wymaganych przez firmę dokumentów.

Wywiad, jeżeli najlepsi kandydaci, spełniają wymagania formalne, otrzymują w kolejnym etapie zaproszenie na bezpośrednią rozmowę kwalifikacyjną. Tutaj w zależności od managera firmy, może być przeprowadzona zwykła rozmowa kwalifikacyjna lub test, czy to językowy, merytoryczny lub stosowanie specjalnych psychometrycznych i osobowościowych sprawdzianów.

Assessment Centre, to kolejny etap. Tutaj przechodzą najlepsi kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymogi formalne i kompetencyjne. Kolejny etap to rekrutacja, ma ona miejsce w firmie lub przedsiębiorstwie z najwyższym kierownictwem firmy albo z Assessment Centre. W tedy to najczęściej zapada decyzja o zatrudnieniu.

Techniki selekcyjne związane z zatrudnieniem:

  1. Analiza odpowiednich dokumentów aplikacyjnych.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna i testy psychometryczne wraz z kwestionariuszem osobowości.
  3. Techniki Assessment Centre.

Techniki rekrutacyjne to idealne narzędzie do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz selekcji potencjalnych pracowników.

Od lat są wzbogacane i wykorzystywane przez specjalistów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a także zewnętrznych rekrutów. Ich wybór uzależniony jest od wielu czynników, między innymi są to: wielkość firmy, branża, liczba kandydatów, czy kryteria selekcji. Najpopularniejszą techniką rekrutacyjną jest znana wszystkim analiza dokumentów, czyli przede wszystkim życiorysu oraz listu motywacyjnego. To właśnie z tych względów, warto jest zainwestować czas w stworzenie porządnego oraz czytelnego CV. Ten etap ma przede wszystkim na celu wybranie określonych kandydatów i zaproszenie ich na rozmowę kwalifikacyjną. Niektóre firmy wybierają jednak inną formę, jaką stanowi kwestionariusz osobowy, wypełniany jest zazwyczaj droga internetową.

Nie należy w nim pozostawia pustych miejsc bez odpowiedzi. Każde pytanie wymaga jak najbardziej wyczerpującej wypowiedzi. Dużo rzadziej wybierane są krótkie rozmowy na telefon, których zadaniem jest niejako wybadanie danego kandydata. Przeważnie zostaje on zaproszony później na rozmowę kwalifikacyjną, która należy do najczęściej wykorzystywanej techniki rekrutacyjnej. Padają na niej różne pytania i może przybierać kilka form.

Najczęściej będą to testy i zadania, o których wykonanie zostaniemy poproszeni przez osobę przeprowadzającą rekrutację. Będą to zatem testy psychologiczne, osobowościowe, ale również zadaniowe, wymagające większego skupienia.

Dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza do testów merytorycznych, które dotyczą przeważnie informacji o firmie, w której ubiegamy się o pracę. Brak jakiejkolwiek wiedzy na jej temat może zostać odebrany jako ignorancja i odbierze nam szansę na dane stanowisko pracy.

Warto zatem zaprezentować się z jak najlepszej strony i wykorzystać maksymalnie powierzony nam czas. Taka rozmowa kwalifikacyjna trwa zazwyczaj od 20 do 60 minut i bywa stresująca, dlatego dobre przygotowanie to podstawa.