Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Tag

Assessment Centre
Assessment Centre jest to obecnie najefektywniejsza metoda diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych. Tutaj przede wszystkim skuteczność oparta jest na ocenie umiejętności kandydatów w różnorodnych zadaniach. Oczywiście zadania są symulowane w sztucznych warunkach, daje to obserwacje zachowań kandydatów oraz analizę ich umiejętności i wyciągniecie trafnych wniosków dotyczących potencjału zawodowego. Rekrutacja na stanowisko kierownicze i specjalistyczne Assessment...
Read More