Kapitał ludzki a zasoby ludzkie w firmie Zasobów kapitału w jakie możemy zainwestować prowadząc firmę, jest przynajmniej kilka. Najczęściej podnosi się kwestię kapitału rzeczowego, który przeważnie przekłada się na poniesione…