Ocenianie pracowników: metody i zasady Jakie są cele oceniania pracowników? Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że ocenianie pracowników jest procesem, w którym dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, takich jak: postawa,…