Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Poradnik kadry i płace

Na początku naszego materiału, wytłumaczymy co to jest zarządzanie talentami. A więc jest to sposób, w jaki firma poszukuje, rekrutuje oraz utrzymuje najzdolniejszych pracowników, którzy gwarantują jej rozwój i sukces. Firmy, które mają uzdolnionych pracowników są pro-aktywne. To oznacza, że odnajdywanie nowych pracowników i dbanie o potencjał obecnych pracowników pozwala na wzrost i rozwój firmy....
Read More
Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo szeroka dziedzina, która kryje w sobie wiele nurtów. Jej praktycznym przejawem, stosowanym w wielu firmach oraz korporacjach, coraz częściej staje się zarządzanie kompetencjami. Jest do coraz chętniej stosowana strategia, która ma zbliżyć firmy do osiągnięcia upragnionego celu. Polega ono przede wszystkim na poznaniu oraz opisie kompetencji poszczególnych pracowników i późniejszym...
Read More
Zwyczajna rozmowa kwalifikacyjna zaczyna powoli wychodzić z mody, a jej miejsce zajmują liczne testy sprawdzające nasze umiejętności oraz kompetencje. Jest to spore wyzwanie zwłaszcza dla potencjalnych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie. Wcześniej wykorzystywane były głównie podczas rekrutacji na wyższe stanowiska pracy, zwłaszcza kierownicze, teraz są jednak na porządku dziennym. Testy dzielą się przeważnie na trzy...
Read More
Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że praktycznie każda firma czy też instytucja stosuje własne metody rekrutacji, dlatego do spotkania z pracodawcą w sprawie praktyk, stażu czy też pracy powinniśmy się dobrze przygotować. Przede wszystkim powinniśmy zebrać odpowiednie informacje dotyczące naszej osoby, potem powinniśmy zająć się analizą własnych zdolności i umiejętności, mocnych i słabych stron, sukcesów,...
Read More
Rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z ważniejszych etapów rekrutacji. Zaproszenie przyszłego pracownika na rozmowę kwalifikacyjną oznacza, że CV czy też list motywacyjny zainteresował rekrutera. Kolejnym etapem jest poznanie i zweryfikowanie podanych informacji o przyszłym pracowniku. Dlatego zainteresowany pracą powinien przygotować się jak najlepiej i daj się poznać z jak najlepszej strony. Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej A...
Read More
Każda rozmowa kwalifikacyjna bywa stresująca dla potencjalnych kandydatów na dane stanowisko pracy. Stabilne zatrudnienie jest przecież marzeniem niejednego z nas, dlatego warto dobrze się przygotować. Współczesne techniki oraz metody rekrutacji mogą zaskoczyć, zatem warto się z nimi zapoznać, choćby czytając o nich w Internecie. Totalny brak odpowiedzi na konkretne pytanie, może bowiem zniechęcić do nas...
Read More
Program Operacyjny – Kapitał Ludzki. Program ten przede wszystkim stanowi odpowiedź na odpowiednie wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: – Stworzenie z Europy jednego z najbardziej atrakcyjnych miejsc do lokowania inwestycji i podejmowania pracy. – Dbałość o ciąg rozwijanej wiedzy i innowacji, przy...
Read More
Co wiąże się z zawodem prowadzenia kadr i płac i czy warto planować swoją karierę w tym kierunku? Kto może zostać pracownikiem kadr i płac– niezbędne predyspozycje. Pamiętaj, że praca w kadrach i płacach, to czynność bardzo odpowiedzialna a wszystkie źle wykonane działania niosą za sobą bardzo duże konsekwencje. Dlatego osoba, która planuje swoją karierę...
Read More
Bezrobocie jest przygnębiające: presja finansowa jest bardzo stresująca, szukanie pracy jest upokarzające, a krucha pewność siebie załamuje się pod ciosami obojętności i odrzucenia. Coraz trudniej jest wstać rano i dbać o siebie. W poszukiwaniu pracy nie pomagają już najbliżsi. Oto 7 wskazówek jak osiągnąć zamierzony cel. Stwórz harmonogram tygodnia: przeznacz jakiś czas na szukanie pracy...
Read More