Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Zarządzanie talentami, co to jest?

Na początku naszego materiału, wytłumaczymy co to jest zarządzanie talentami. A więc jest to sposób, w jaki firma poszukuje, rekrutuje oraz utrzymuje najzdolniejszych pracowników, którzy gwarantują jej rozwój i sukces. Firmy, które mają uzdolnionych pracowników są pro-aktywne. To oznacza, że odnajdywanie nowych pracowników i dbanie o potencjał obecnych pracowników pozwala na wzrost i rozwój firmy.

Najważniejsze w danym przedsiębiorstwie jest przewidywanie przyszłych potrzeb, pomaga to dostosować działalność firmy do zmiennej sytuacji panującej na rynku. Odpowiednia umiejętność i zdolność zarządzania talentami gwarantuje firmie posiadanie właściwych osób w momencie kiedy pojawi się wyzwanie i trzeba będzie mu sprostać.

Nie należy jednak popełniać błędu myśląc, że wszystkie talenty w firmie pracują na najwyższych szczeblach kierownictwa.

Należy zawsze myśleć bardziej kreatywnie, przy tym poszerzać zakres tak, aby lista talentów obejmowała również pracowników na stanowiskach specjalistycznych, pracujących z klientami oraz innych. Jak się można się domyśleć, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że najlepsi ludzie nie zawsze pełnią wysokie funkcje kierownicze. Dlatego najlepiej jest zdefiniować potrzeby strategiczne, ocenić aktualne i przyszłe potrzeby, a następnie szukać ludzi, którzy pomogą je zrealizować. Dlatego firmy powinny poinformować swoją załogę jakich ludzi poszukują. Pamiętajmy, że jeśli przeprowadzamy wewnętrzny program polecania, należy uczestników w jakiś sposób wynagrodzić.

Aby przyjąć czy też przekwalifikować pracownika należy przygotować odpowiednie metody oceny – ustalić jasne kryteria oceny talentów.

Kolejno należy ustalić budżet – koszt zarządzania talentami musi być realny i dostosowany do trendów panujących na rynku. Powinien on także uwzględniać koszty zatrudnienia, które pomogą zrealizować cele strategiczne.

Sukces jest pewny, podczas gdy bardziej tradycyjne działy HR mierzą go używając liczby zatrudnionych pracowników z kolei sukces zarządzania talentami jest mierzony całkowitym wpływem na produktywność. Ostateczną miarą w działalności jest ROI, mierzony jest on jako stosunek kwot wydanych na zarządzanie talentami a wartością zwiększonych przychodów.

Na koniec warto wspomnieć, że utalentowani ludzie chcą pracować tam, gdzie będą mogli się rozwijać i uczyć oraz tam, gdzie będą doceniało się ich wkład. Odejdą z kolei w tedy, gdy powstanie u nich brak dalszej motywacji, a nie dlatego, że gdzie indziej dostaną lepszą wypłatę. Dlatego zarządzanie talentami musi być kluczową częścią strategii, aby pracownicy o wysokim potencjale zostali w firmie i stali się nieodłączną częścią przyszłego sukcesu.

zobacz…

Inwestowanie w rozwój pracowników to strategia niemal każdej firmy, odnoszącej sukcesy na rynku pracy.

Dobre zarządzanie kadrą to podstawa, a inwestycja w wysokie kompetencje i umiejętności praktycznie zawsze się zwraca. Nie dziwi zatem fakt, że z roku na rok coraz modniejsze staje się zarządzanie talentami. To właśnie tego typu zachowania napędzają gospodarkę i pozwalają przedsiębiorstwom zaistnieć.

Na czym jednak polega zarządzanie talentami i w jakim celu się je stosuje?

Odpowiedź jest dość prosta. Budowanie wizerunku firmy ściśle wiąże się bowiem z opiniami pracowników. Powszechnie wiadomo, że zadowolony pracownik jest najlepszą wizytówką dla firmy, dlatego zapewnienie mu możliwości stałego dokształcania i odkrywania samego siebie, jest w jej interesie.

Budowanie rozwoju talentów w znaczny sposób przekłada się także na wzrost zaangażowania pracowników i ich identyfikacji z miejscem pracy. Każde przedsiębiorstwo, które dba o swoją kadrę, staję się atrakcyjniejsze w oczach potencjalnych kandydatów, zyskuje więc przewagę w procesie rekrutacyjnym.

Rozwój talentów u pracowników jest także korzystny dla samej firmy oraz jej efektywności.

Osiągnięcie sukcesu staje się wtedy o wiele bardziej możliwe, a pracodawcy mogą jeszcze mocniej stawiać na swoje cele. Głównym powodem, dla którego firmy stosują strategię zarządzania talentami jest zapewnienie ciągłości zarządzania, w dużej mierze działanie te są przecież wymierzane w stronę menadżerów.

Drugą istotną przyczyną jest również potrzeba zatrzymania informacji w organizacji, której nadmierny przypływ może stać się po prostu szkodliwy. Zalet zarządzania talentami jest zatem naprawdę wiele, choć nadal często się zdarza, że są niedoceniane.

W Polsce dominuje przekonanie, że powinno ono być skierowane do wąskiej grupy wybranych, którzy odznaczają się dobrymi wynikami. Jednak każdy pracownik reprezentuje przynajmniej jeden talent i właśnie ten fakt powinien zostać w końcu zauważony, aby móc jeszcze sprawniej zarządzać kadrą pracowniczą.